Fotografie is meer dan enkel op een knopje drukken
En sinds de intrede van de digitale fotografie is
het nemen van foto’s weer in. Omdat men nu eenmaal
beter een goede foto kan nemen dan tientallen
slechte is het wellicht eens goed om te horen wat een
externe objectieve en professionele waarnemer over
jouw foto’s denkt wat je in de toekomst tot betere
opnames kan leiden.
Welnu Pieter Clicteur is een dergelijke professionele
fotograaf die maar wat graag jouw, en die van anderen,
foto’s komt bespreken.
Op zaterdag 30 april 2016 vanaf 14.00 uur komt hij
naar de Gaper waarbij elke ingeschrevene een vijftal
foto’s (digitaal of afgedrukt) aan hem kan voorleggen
die hij dan op een objectieve wijze zal beoordelen en
bijsturen. De plaatsen zijn evenwel beperkt tot 15
personen dus wees er vlug bij.
Praktische info:
Zaterdag 30 april 2016
van 14.00 tot 17.00 uur
De Gaper, Sint-Denijsplaats 11 te Geluwe
Kostprijs: € 5,00
Inschrijven via: agendakiknu@gmail.com