Buren Bij Kunstenaars 2015

09 oktober opening

10-11 oktober & 16-17-18 oktober

bbkuitnodiging

 

 

 

 

Onze expo Buren Bij Kunstenaars 2015 zit er al weer op. We hebben dit jaar onze Maandthema’s in de kijker gezet, alsook onze activiteiten in het postkaartenrekje. Door onze deelname aan Rockulair en de opening van het nieuwe deel op de balokken konden we ook nog een extra dimensie geven aan de expo.

Dit werd door het publiek, dat vooral in het tweede weekend, in grote getale aanwezig was, zeer op prijs gesteld. We kregen wat de kwaliteit van de expo betreft veel lovende commentaren zowel van de gewone bezoeker als van de verschillende fotoclubs die we mochten ontvangen.

Bij deze willen we ook nog alle leden bedanken die deelgenomen hebben aan de expo en tevens ook alle leden die zich ingezet hebben om de expo én de bezoeker in goeie banen te leiden.

Slideshow ‘Opening BBK 2015’:

 

 

 

<- terug naar overzicht expo’s